logo

Bygglovshandlingar

Vi hjälper våra kunder i hela bygglovsprocessen genom att upprätta bygglovshandlingar (ansökningshandlingar, ritningar och tekniska dokument mm.).

Genom vår långa erfarenhet från arbete på byggnadsnämnd är vi väl insatta i bygglovsprocessen och kan hjälpa våra kunder med kontakten mot myndigheten för att underlätta att snabbt bygglovsbeslut.

Exempel på bygglovshandlingar vid ny-, om- och tillbyggnad av småhus:
- Situationsplan, planritningar, fasadritningar, sektioner

Exempel på bygglovsritningar