logo

Byggnadsteknisk rådgivning

Vi hjälper våra kunder med byggnadsteknisk rådgivning.

Uppdraget innebär att vi granskar en byggnadsteknisk utformning i såväl projekteringsskedet som i byggskedet med syftet att optimera en utformning så att det slutliga utförandet uppfyller både kundens förväntningar och byggreglernas krav.
Vi analyserar även en befintlig byggnad inför en ändring för att föreslå kostnadseffektiva lösningar.
Ett annat område som vi arbetar med är rådgivning inför en bygglovsansökan, här hjälper vi våra kunder med att tolka planföreskrifter och andra krav som gäller för den aktuella fastigheten för att hitta en utformning som är hållbar inför en bygglovsprövning.

Vår rådgivning omfattar bland annat följande områden:

  • Bostadsutformning
  • Tillgänglighet
  • Bärande konstruktioner
  • Brandskydd
  • Fuktskydd
  • Tekninska installationer
  • Byggnadsteknisk utformning med avseende på säkerhet
  • Rådgivning inför bygglovsansökan