logo

Utbildning

Vi kan hjälpa er och era medarbetare med utbildning.

Vi riktar oss framförallt mot byggprojektlerade, projektörer, entreprenörer och kontrollansvariga.
Vi skräddarsyr en utbildning för att passa era behov.

Vi tar fram utbildningar inom t.ex. följande områden:

  • Plan- och bygglagen
  • Boverkets byggregler
  • Bygglovsprocessen
  • Bostadsutformning och tillgänglighet
  • Uppdraget som kontrollansvarig